Δηλώσεις καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.)

Ο Α.Σ. Αγροτοκτηνοτρόφων Εορδαίας - Κ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας αναλαμβάνει τη σύνταξη της δήλωσης Ο.Σ.Δ.Ε. σε εξατομικευμένες συναντήσεις, οι συνεργάτες μας σας ενημερώνουν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταχωρούν τις δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε.. Παράλληλα σε συνεργασία με τον παραγωγό εντοπίζουμε και χαρτογραφούμε αγροτεμάχια εντός ή εκτός αναδασμού, καθώς και σταυλικών εγκαταστάσεων.

τηλέφωνο επικοινωνίας : 2463022812 &  2463022813