Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016

Για να δείτε τις διευκρινήσεις για τους συνταξιούχους σχετικά με τις επιδοτήσεις εδώ.