ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

Το Κ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας σας ενημερώνει ότι ξεκίνηςαν οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2017 με καταληκτική ημερομηνία 9 Ιουνίου 2017, το κόστος μεταβιβάσεων είναι από 20 έως 30 ευρώ συμπεριλαμβανομενου του φ.π.α., για τα μέλη του Α.Σ. Εορδαίας είναι δωρεάν, για οποιαδήποτε πληρροφορία και ενημέρωση μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία μας Φιλίππου 1, Πτολεμαΐδα.