ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2017

Το Κ.Ε.Α.  Πτολεμαΐδας  σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι δηλώσεις καλλιέργειας για το έτος  2017, ως καταλυτική ημερομηνία ορίζεται η 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δεύτερα για την οριστικοποίηση της αίτησης χωρίς κυρώσεις. Η έγκαιρη και έγκυρη κατάθεση των δηλώσεων καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε. 2017) στα Κ.Ε.Α. Πτολεμαΐδας γίνεται με εξατομικευμένες συναντήσεις με τους παραγωγούς και ταυτόχρονη ενημέρωση τους για την πορεία της δήλωσης τους, με σκοπό να εξασφαλίζεται και η ορθή καταβολή της επιδότησης του εκάστοτε παραγωγού.

Η ενεργοποίηση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης γίνεται με τους κωδικούς TAXIS NET (από το λογιστή τους κωδικούς της εφορίας).

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας  Φιλίππου 1 Πτολεμαΐδα,  για να ενεργοποιήσουμε την δήλωση καλλιέργειας και να ξεκινήσουμε την διαδικασία το συντομότερο δυνατόν.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2463022813 / 2463022814 / 2463022815 / 2463022816