Συμβάσεις ηλιόσπορου ελαιοκράμβης

Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουνε οι συμβάσεις ηλιόσπορου -  ελαιοκράμβης (0,37 τα ηλιόσπορου και 0,40 ελαιοκράμβης), παρακαλείστε να ενημερώσετε το λογιστήριο.