ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο ΔΑΠΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα επανυποβολής των αιτήσεων των πελατών Αγροτικής Χρήσης προκειμένου να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Α.Σ. Αγροτ/φων Εορδαίας. 

Type your content here...