ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από τοιχοκόλληση που προηγήθηκε στα γραφεία του Α.Σ. ΑΓΡΟΤ/ΦΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ στις 12-10-2021, καλούνται όλα τα μέλη του Α.Σ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών στις 24-10-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής στην νέα εκλογή μέλους του Δ.Σ. ορίζεται η Παρασκευή 22-10-2021.

Type your content here...