ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο ΔΑΠΕΕΠ δίνει τη δυνατότητα επανυποβολής των αιτήσεων των πελατών Αγροτικής Χρήσης προκειμένου να υπαχθούν σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τον αναδρομικό υπολογισμό ΕΤΜΕΑΡ των ετών 2019-2020. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Α.Σ. Αγροτ/φων Εορδαίας από 24/5/2021 και για χρονικό διάστημα ένα μήνα.

Type your content here...