Περί τους 2.500 αγρότες, όσοι δεν πληρούσαν το κριτήριο του ενεργού αγρότη και για όσους δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών, θα τακτοποιήθουν, ούτως ώστε στην επόμενη πληρωμή, που είναι στον Δεκέμβριο του 2016 να πληρωθούν.

Πληρώθηκε το 70 % της βασικής ενίσχυσεις, δηλαδή περίπου το 45 % της συνολικής ενίσχυσης.

Πριν τα Χριστούγεννα οι εξόφληση των δικαιωμάτων και του πρασινίσματος, όπως και η εξισωτική σε όλους τους δικαιούχος.