Ο αγροτικός συνεταιρισμός Αγροτοκτηνοτρόφων Εορδαίας δημιουργήθηκε το 1928 (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Εορδαίας) και τροποποιήθηκε το 2012 - 2016 όπου μέλη του αποτελούν φυσικά - νομικά πρόσωπα. Σκοπός του είναι η ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Τα γραφεία του Α.Σ. Αγροτοκτηνοτρόφων Εορδαίας βρίσκονται επί της οδού Φιλίππου 1 Πτολεμαΐδα και οι αποθήκες 25ης Μαρτίου 1 - Ανατολικό - Δροσερό - Άρδασσα. Οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού είναι οι εξής: ΟΣΔΕ, επιστροφή ΦΠΑ - μητρώο αγροτών, υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων, μισθώσεις ακινήτων, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΣΤΕΕΓΦ), εμπορία γεωργικών φαρμάκων - εφοδίων κ.λ.π..

Πρόεδρος του Α.Σ. Αγροτοκτηνοτρόφων Εορδαίας είναι  ο Δαμιανός Παπαδόπουλος από το 2007.